1993 | İstanbul

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

1993 Yılından beri, yerli ve yabancı müvekkillerimize, hukuki uzmanlık gerektiren konularda destek vermekteyiz. 26 yılı aşkın bu süre içerisinde, dürüst, şeffaf ve müvekkil odaklı çalışmalarımızla, uzmanlık alanlarımızda ciddi başarılara imza atmış bulunmaktayız. Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak, temsil ettiğimiz müvekkillerimize yüksek kalitede hizmet sunabilmek amacıyla, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri, uzman ekibimizle
yakından takip etmekteyiz. Bu şekilde, hızla değişen dünyaya uyum sağlamakta ve müvekkillerimiz aleyhine oluşabilecek hukuki
riskleri, risk ortaya çıkmadan öngörmek ve önlemek için çalışmaktayız.

Özel Şirketler ve Kurumlara

Hukuksal Çözümler

Bireysel Müvekkillerin Hukuki

Süreçlerinin Yönetilmesi

Sorularınıza Online ve Fiziksel

Hukuki Danışmanlık

Uzmanlık Alanlarımız
Ticaret Hukuku
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız...
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...
Miras Hukuku
Miras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına...
Aile Hukuku
Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu...
Uzmanlık Alanlarımız
Ticaret Hukuku
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız...
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...
Miras Hukuku
Miras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına...
Aile Hukuku
Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu...
Hukuksal Çözümleriniz İçin
Ekibimiz
Müvekkil Odaklı
Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını anlamak, sorunlarına çözüm bulmak için müvekkillerimiz ile iş birliği içinde çalışıyoruz.
Dünya Standartlarında
Sürekli kalite felsefesinde çalışmakta olan Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, yüksek standartlardaki hizmet kalitesi nedeniyle, “ISO 9001 Kalite Belgesi” almaya hak kazanmıştır.
Tecrübeli Ekip
Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, bünyesinde konusunda uzman avukatlardan oluşan, tecrübeli bir ekip barındırmaktadır.
K.H.B.
Fotoğraf Arşivi

Büromuz bünyesinde çalışmış/çalışmakta olan değerli ekibimizden fotoğraf kareleri.