1993 | İstanbul

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

 

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak, 1993 Yılından beri, yerli ve yabancı müvekkillerimize, hukuki uzmanlık gerektiren konularda destek vermekteyiz. 26 yılı aşkın bu süre içerisinde, dürüst, şeffaf ve müvekkil odaklı çalışmalarımızla, uzmanlık alanlarımızda ciddi başarılara imza atmış bulunmaktayız. Temsil ettiğimiz müvekkillerimize yüksek kalitede
hizmet sunabilmek amacıyla, ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri, uzman ekibimizle yakından takip etmekteyiz.
Bu şekilde, hızla değişen dünyaya uyum sağlamakta ve müvekkillerimiz aleyhine oluşabilecek hukuki
riskleri, risk ortaya çıkmadan öngörmek ve önlemek için çalışmaktayız.

Özel Şirketler ve Kurumlara

Hukuksal Çözümler

Bireysel Müvekkillerin Hukuki

Süreçlerinin Yönetilmesi

Sorularınıza Online ve Fiziksel

Hukuki Danışmanlık

K. Hukuk Bürosu
Uzmanlık Alanlarımız
Ticaret Hukuku
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız...
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...
Miras Hukuku
Miras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına...
Aile Hukuku
Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu...
Uzmanlık Alanlarımız
Ticaret Hukuku
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız...
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...
Miras Hukuku
Miras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına...
Aile Hukuku
Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu...
Hukuksal Çözümleriniz İçin
Ekibimiz

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, ülkemizin önde gelen hukuk fakültelerinden yüksek başarı ile mezun olmuş, liyakat, tecrübe ve mesleki yetkinliğe sahip hukukçulardan oluşan, konularında uzman Avukat kadrosu ile Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık hizmeti vermektedir.

Müvekkil Odaklı
Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını anlamak, sorunlarına çözüm bulmak için müvekkillerimiz ile iş birliği içinde çalışıyoruz.
Dünya Standartlarında
Sürekli kalite felsefesinde çalışmakta olan Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, yüksek standartlardaki hizmet kalitesi nedeniyle, “ISO 9001 Kalite Belgesi” almaya hak kazanmıştır.
Tecrübeli Ekip
Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, bünyesinde konusunda uzman avukatlardan oluşan, tecrübeli bir ekip barındırmaktadır.
En Son Öne Çıkan
Blog Yazıları

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak, hizmetlerimizi, müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak, yenilikçi bir yaklaşımla, sürekli olarak güncellemekte ve geliştirmekteyiz.

K.H.B.
Fotoğraf Arşivi

Büromuz bünyesinde çalışmış/çalışmakta olan değerli ekibimizden fotoğraf kareleri.

K.H.B.
Video Arşivi

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?   
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası Nedir?   
Ortaklığın Giderilmesi (İzale i Şüyu) Davası   
Tapu İptal ve Tescil Davaları   
Aile Konutu Nedir? Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?   
Boşanmada Mal Paylaşımı   
Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?   
Zina Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası   
Boşanmada Çocuğun Yaşının Velayet Kararına Etkisi?   
Kiracının Erken Tahliyeden Doğan Sorumluluğu
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davası