1993 | İstanbul
Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

1993 yılında Avukat Tamer Kulaçoğlu tarafından kurulan Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında, müvekkillerinin ihtiyaç duydukları hukuki desteğin tespiti ve temini ile sorunlarının çözümlenmesini amaçlamaktadır. Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, “Hukukun üstünlüğü” prensibi ışığında, temsil ettiği müvekkillerinin hukuki destek talep ve ihtiyaçlarını, çözüme kavuşturabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Hukuksal Çözümler

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuki Danışmanlık

K. Hukuk Bürosu
Çalışma Alanlarımız

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakta olup, ülkemizdeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, müvekkillerinin ihtiyaç duyduğu hukuki desteğin tespiti ve temini için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu; başta Gayrimenkul Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku, Aile Hukuku alanları olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Sağlık Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi birçok alanda, Avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda, ekibimizde yer alan Avukatlarımız ile hizmet verdiğimiz çalışma alanlarımız;

Ticaret Hukuku
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız...
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...
Miras Hukuku
Miras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına...
Aile Hukuku
Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu...
K. Hukuk Bürosu
Çalışma Alanlarımız
Ticaret Hukuku
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız...
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...
Hukuksal Çözümleriniz İçin
Ekibimiz

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu ekibinde yer alan Avukatların en temel önceliği, müvekkillerinin ve danışanlarının ihtiyaç duyduğu hukuki desteği, tecrübeleri ve tazeledikleri güncel hukuk bilgileriyle, temin etmeye çalışmaktır.

Avukat Kimdir?

Avukat Kimdir?

Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse. (TDK)
Adalet

"Adalet mülkün (Devletin) temelidir."

Bir çok medeniyette kabul gören bu cümle, Hz. Ömer ve M.Kemal Atatürk gibi çok sayıda devlet adamı tarafından, adaletin önemini vurgulamak için kullanılmıştır.
Görevimizi Yaparken

Molierac (Fransız Avukat)

"Görevimizi yaparken, ne müvekkile ne hakime ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz; fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. Avukatlar esir kullanmadılar; fakat efendileri de olmadı" (Fransız Avukat - Paris Barosu)
En Son Öne Çıkan
Blog Yazıları

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin ve danışanlarımızın değişen ihtiyaçlarına uygun hukuki desteği sağlayabilmek adına, ülkemizdeki ve dünyadaki hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle, kendimizi sürekli olarak güncellemeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktayız.

İdari Yargıda Dava Açma Süresinin Canlanması

Düzenleyici işlemler, idarenin yaptığı ve herkes için geçerli olan genel ve soyut işlemlerdir. Bu işlemlerin özelliği muhatabın ismen...

Eş Durumu Nedeniyle Tayin

Devlet memurlarının kimi zaman kendi istekleri ile kimi zaman ise zorunlu olarak farklı bir şehre tayinlerinin çıkması sıkça karşılaşılan bir...

Depremde Oluşan Zararlardan İdarenin Sorumluluğu

Ülkemizin büyük bir kısmı, deprem kuşağı içerisinde kabul edildiğinden; depremde idarenin sorumluluğu konusu sürekli gündemdedir.

İdari İşlemin İptali Davası Sonrası Açılacak Tazminat (Tam Yargı) Davaları

Tam yargı davası; idarenin eylem veya işlemleri sonucu ortaya çıkan zararın tazmini için idari yargı yolunda açılan tazminat davasıdır.

K.H.B.
Fotoğraf Arşivi

Büromuz bünyesinde çalışmış/çalışmakta olan değerli ekibimizden fotoğraf kareleri.

K.H.B.
Video Arşivi

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?   
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası Nedir?   
Ortaklığın Giderilmesi (İzale i Şüyu) Davası   
Tapu İptal ve Tescil Davaları   
Aile Konutu Nedir? Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?   
Boşanmada Mal Paylaşımı   
Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?   
Zina Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası   
Boşanmada Çocuğun Yaşının Velayet Kararına Etkisi?   
Kiracının Erken Tahliyeden Doğan Sorumluluğu
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davası