1993 | İstanbul
Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

1993 yılında Avukat Tamer Kulaçoğlu tarafından kurulan Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve faaliyet gösterdiği çalışma alanlarında, müvekkillerinin hukuki sorunlarının, çözümlenmesini amaçlamaktadır. Kulaçoğlu Hukuk Bürosu; “Hukukun üstünlüğü” prensibi ışığında, temsil ettiği müvekkillerin ihtiyaçlarına uygun , Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetini sunabilmek için çalışmaktadır.

Hukuksal Çözümler

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuki Danışmanlık

K. Hukuk Bürosu
Çalışma Alanlarımız
Ticaret Hukuku
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız...
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...
Miras Hukuku
Miras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına...
Aile Hukuku
Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu...
K. Hukuk Bürosu
Çalışma Alanlarımız
Ticaret Hukuku
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız...
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...
Hukuksal Çözümleriniz İçin
Ekibimiz

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu; Avukat kadrosu ile Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir.

En Son Öne Çıkan
Blog Yazıları

K. Hukuk Bürosu olarak Türkiyedeki ve dünyadaki son hukuki ve ekonomik gelişmeleri yakından takip ederek, hizmetlerimizi müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak, yenilikçi bir yaklaşımla, sürekli olarak geliştirmeyi amaçlamaktayız.

İnternetten İçerik Kaldırma ve Erişim Engelenine ilişkin Hukuki Süreç

internette yapılan bir yayın ile kişilik hakkının ihlal edildiğini iddia eden bir kişi, yayının bulunduğu sitenin sosyal ağ sağlayıcına yapacağı...

Yeni Sosyal Medya Kanunu İle Getirilen Yenilikler

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda...

Çekte Süreler

Türk Ticaret Kanunu Çeke ilişkin tüm süreleri düzenlemiş olup, bu süreler hak düşürücü sürelerdir ve çek vaktinde ibraz edilmezse çek artık...

Writing a Check
Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kimler Hakkında Uygulanır?

Çekin karşılıksız çıkması veya belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık olması hallerinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımlar 5941 sayılı...

İşyeri Kiralarında Cezai Şart Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı – Madde 346

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza...

İşyeri Kiralarında Depozito Borçlar Kanunu Madde 342

‘‘ Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz. Güvence...

İşyeri Kiralarında Bağlantılı Sözleşme Borçlar Kanunu Madde 340

‘’Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin kurulması ya da sürdürülmesi, kiracının yararı olmaksızın, kiralananın kullanımıyla doğrudan...

İşyeri Kiralarında Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi

‘‘ Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın...

K.H.B.
Fotoğraf Arşivi

Büromuz bünyesinde çalışmış/çalışmakta olan değerli ekibimizden fotoğraf kareleri.

K.H.B.
Video Arşivi

İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?   
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Davası Nedir?   
Ortaklığın Giderilmesi (İzale i Şüyu) Davası   
Tapu İptal ve Tescil Davaları   
Aile Konutu Nedir? Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur?   
Boşanmada Mal Paylaşımı   
Boşanmada Çocuğun Velayeti Kime Verilir?   
Zina Aldatma Nedeni İle Boşanma Davası   
Boşanmada Çocuğun Yaşının Velayet Kararına Etkisi?   
Kiracının Erken Tahliyeden Doğan Sorumluluğu
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Davası