10 Yılı Geçen Kira Sözleşmelerinin Feshi Ve Kiracının Tahliyesi – TBK 347