KULAÇOĞLU HUKUK BÜROSU İNTERNET SİTESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA “AYDINLATMA METNİ”

Zendesk İletişim Portalı Üzerinden Mesaj Atılabilmesi İçin Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

www.kulacoglu.av.tr web sayfası üzerinden vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında; web sitemizi kullanan, hizmetlerimizden faydalanan, tarafımız ile sözleşme ilişkisi içerisine giren kişilerin kendilerine ait verilerinin saklanması, kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ile ilgili olarak Veri Sorumlusu Tamer Kulaçoğlu’dur.

www.kulacoglu.av.tr domain adresindeki tüm web sayfalarında yer alan Zendesk İletişim Portalı üzerinden Kulaçoğlu Hukuk Bürosu ile iletişim kurma talebinde bulunmanız halinde;

  • Aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde ve ihtiyaç olması halinde iletişim kurulabilmesi için gerekli olan isim, e-posta ve telefon numarası bilgileri ile
  • Göndereceğiniz iletişim talebinizi içeren mesajın içeriğinde paylaşmanız halinde aktaracağınız kişisel verileriniz,

a) Zendesk İletişi Portalı üzerinden sunduğumuz canlı destek hizmetimizden

faydalanabilmeniz,

b) Portal üzerinden gönderilen mesajda belirtilen konunun gerektirmesi halinde, ilgili kişi ile irtibat kurulabilmesi,

c) İrtibat kurulur ise ilgili kişiye doğru hitap edilebilmesi,

d) Veri Sorumlusunun meşru menfaati amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortamda web sitesi aracılığıyla yarı otomatik olarak işlenmektedir.


Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği
talep halinde adli ve/veya idari makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ıslak imzalı olarak “Esentepe Mah. Eser İş Merkezi B Blok Kat:8 No:63 Şişli/İstanbul/Türkiyeadresine yazılı olarak postayla veya bizzat elden iletebilirsiniz.