K.Hukuk Bürosu
Çalışma Alanlarımız

Müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda, konusunda uzman Avukatlarımız ile hizmet verdiğimiz çalışma alanlarımız;

Ticaret Hukuku
Türkiye’de ve yurt dışında iş ve yatırım yapan müvekkillerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunarız. Yoğun olarak hukuki destek verdiğimiz...
İş Hukuku
İş hukukunda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında; şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasını sağlarız...
İdare Hukuku
Uygulama esnasında vatandaşın mağduriyetine neden olan hukuka aykırı İdari eylem ve işlemlere sıklıkla rastlamaktayız. İdare, kanuna bağlı kalmak...
Gayrimenkul Hukuku
Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun...
Miras Hukuku
Miras Hukuku, kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan bir kurallar bütünü olup, murisin mirasçılarına...
Aile Hukuku
Aile Hukuku toplumu oluşturan bireylerin kurdukları aile birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devamı için kurulmuştur. Kimse, kurduğu...
icra; iflas; ipotek; takibi; avukatlık;
İcra ve İflas Hukuku
Alacağı borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklı, bu alacağını zor kullanarak elde edemez. Borcunu gereği gibi yerine getirmeyen...
vergi; hukuku; avukatı; avukatları; takibi; bürosu;
Vergi Hukuku
Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü için sonuç aldıran hizmetler sunarız. Gelir idareleri, vergi daireleri...
Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku
Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen “Borçlar Hukuku”...
Tüketici Hukuku
Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, başta tüketicinin taraf olduğu, gayrimenkul ve menkul satışları olmak üzere, Tüketicinin Korunması Hakkındaki...
bilişim; hukuku; icon;
Bilişim Hukuku
Bilişim Hukuku, internet ortamı başta olmak üzere, elektronik iletişim sistemlerinin kullanımının toplum ve bireylerdeki oluşturabileceği...
Spor Hukuku
Profesyonel sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmaktayız.Spor hukuku...

K.H.B.

İletişim için…

Uyarı Notu
Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Anadolu Sigorta Mesleki Sorumluluk Sigortası
Müvekkillerimizin hukuksal problemlerinin çözümü esnasında, çalışanlarımızdan kaynaklanabilecek aksaklıkların olumsuz yansımalarını önlemek ve müvekkil memnuniyetini sağlamak amacıyla, Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak tüm hizmetlerimiz Anadolu Sigorta A.Ş. güvencesi ile sigortalanmıştır.