Çalışma Alanlarımız
Spor Hukuku

Günümüzde gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda büyük önem taşıması sebebiyle, sporun vazgeçilmez bir parçası olan spor hukuku, gelişmiş ülkelerde hukukun ayrı bir dalı olarak kabul edilmektedir. Sporun doğasındaki hız ve değişkenlik gereği, spor hukuku da sürekli olarak yeni kural ve düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple hukukun diğer alanlarına göre spor hukuku, çok daha dinamik bir yaklaşıma sahiptir. Bu yüzden güncel spor hukuku mevzuatının takibi büyük önem arz etmektedir.

Spor Hukuku Nedir?

Spor hukuku mevzuatının temel amacı, birbirinden farklı ve karmaşık yapıdaki oyunları her katılımcı ve oyuncu açısından eşit, adil ve kurallı bir yapıya kavuşturmak ve bu kurallara uyulmaması halinde de uygulanacak yaptırım ve spor hukuku cezalarını düzenlemektir.

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize Spor Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;
 • Sporcuların, kulüplerden olan hak ve alacaklarının tahsili için dava açılması ve hukuki sürecin takibi,
 • Talimatlara aykırı olarak sporculara verilen hak mahrumiyeti cezaların iptali için gerekli hukuki sürecin yürütülmesi,
 • Kulüplere spor hukuku alanında, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Profesyonel sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için spor hukuku çalışma alanları ile hukuki destek verilmesi,
 • Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Turnuva organizasyon sözleşmeleri ve menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sporcuların lisans alma ve transfer süreçlerinde hukuki destek verilmesi,
 • Sportif faaliyetler için, sektör yöneticilerine yönelik eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
 • Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Sporda hak mahrumiyetleri konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Spor ve buna bağlı yan sektörlerde yer alan taraflar arasında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık, alacak, disiplin uygulamaları, spor hukuku cezaları olan; adli ve idari para cezaları, hak mahrumiyeti, men ve hapis cezaları, sporda doping inceleme ve sonuçları ve benzeri konularda ilgili federasyonlar, idari ve adli yargı makamları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temsil ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Profesyonel sporcuları ve Spor Kulüplerini;
  CAS (Court of Arbitrationfor Sport),
  FIFA karar mercileri (DisputeResolution Chamber, Players Status Committee, Tek Hakimler ve Disiplin Komitesi),
  UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları önünde temsil edilmesi,
 • Spor hukuku konuları üzerinden Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonlarına, Ulusal Olimpiyat Komitelerine, Spor Kulüplerine aşağıdaki hizmetlerinin verilmesi,
 • Ana Sözleşmelerinin hazırlanmasında uzman avukatlığımız çerçevesinde destek verilmesi,
 • Dünya Anti Doping Kodu kurallarının, uluslararası standartların ve teknik dokümanların uygulanması ve mevcut uygulamaların uygunluğunun denetlenmesi,
 • Uluslararası turnuvalar için teklif aşamasından organizasyonun sonuna kadar hukuki destek sağlanması,
 • Sporcuların ve Kulüplerin vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek sağlanması,
 • Profesyonel sporcuların medyada kişilik haklarının korunması için koruyucu avukatlık sağlanması,
 • Kulüplerin “UEFA Financial Fair Play” kurallarına uygun yapılanması için danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Profesyonel sporcuların ve Spor Kulüplerinin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluklarını tam olarak bilmeleri amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
 • Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı, futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve atletlerin lisans başvurularının yapılması,
 • Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvurularını gerçekleştirilmesi,
 • Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerin satışı, forma reklamları, ürün sponsorlukları, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin tanzim edilmesi,
 • Spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri konularında hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ve bunlara bağlı mevzuat kapsamında ilgili taraflara mevzuat ile uyum içerisinde spor hukuku danışmanlığı verilmesi.

K.H.B.

İletişim için…

Uyarı Notu
Bu internet sitesinde yer alan bilgiler avukat ve müvekkil ilişkisi oluşturmaya yönelik değildir ve böyle bir davet olarak dikkate alınmamalıdır. Hizmetlerimizin kapsamı ve çalışma şartları hakkında bilgi almayı istemeniz halinde, sitemizdeki iletişim kanallarından herhangi birini kullanarak bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Anadolu Sigorta Mesleki Sorumluluk Sigortası
Müvekkillerimizin hukuksal problemlerinin çözümü esnasında, çalışanlarımızdan kaynaklanabilecek aksaklıkların olumsuz yansımalarını önlemek ve müvekkil memnuniyetini sağlamak amacıyla, Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak tüm hizmetlerimiz Anadolu Sigorta A.Ş. güvencesi ile sigortalanmıştır.