Süresiz Nafakaya İlişkin Hukuki Değerlendirme ve Yurtdışında Nafaka
201812.18
0
7

Süresiz Nafakaya İlişkin Hukuki Değerlendirme ve Yurtdışında Nafaka

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

Nafakanın süresiz olması; ‘’nafaka yükümlüsü eşin ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilerek cezalandırılması, eşit kusurlu nafaka alacaklısı eşin ise mükafatlandırılması’’şeklindeki eleştirilere yol açmakta ve ‘’süresiz nafaka’’tartışması sıklıkla gündeme gelmektedir.  Yoksulluk nafakası ve süresi Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesinde düzenlenmiştir. Ancak bu kanun maddesi dikkate alınacak tek unsurun, kusur olduğunu belirtmektedir. Ekonomik durumlar, evlilik süreleri veya müşterek çocuğun…

Süresiz Nafaka
201812.11
0
3

Süresiz Nafaka

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

Süresiz Nafaka boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan tarafın, geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği ödemeye verilen isimdir. Yoksulluğa düşecek olan eşe nafaka bağlanmasında nafaka yükümlüsünün kusurlu olup olmadığına bakılmamakla birlikte, nafaka alacak eşin boşanmaya yol açan olayda kusurunun daha ağır olmaması aranır. YOKSULLUK NAFAKASI Evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi durumunda,…

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası
201809.27
0
9

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI (EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI) Şiddetli Geçimsizlik – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, Evlilik birliği eşlere, başta sadakat yükümlülüğü olmak üzere birçok sorumluluk yükleyen bir hukuki kurumdur. Bu hukuki kurum, ortak bir yaşamı zorunlu kılmakta olup, ortak yaşamı zamanla çekilmez hale getiren kimi durum ve olaylar, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına dayalı boşanma davası ikame…

İmam Nikâhlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı
201801.19
0
8

İmam Nikâhlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

İmam Nikâhlı Eşin Manevi Tazminat Hakkı İmam nikahlı eşin manevi tazminat istemi konusu hukukumuzda da son derece tartışmalı bir halde bulunuyor ve Yargıtay’ın konuyla ilgili içtihadı çelişkiler gösteriyor olsa da; Yargıtay tarafından verilmiş emsal nitelikte kararlar çerçevesinde, böyle bir hakkın varlığından olduğundan bahsetmek mümkün olabilmektedir. 1- Türk Medeni Kanun’u Kapsamında Evlenme Türk Medeni Kanunu’nun “Aile…

Cinsel Taciz Suçu
201801.19
0
9

Cinsel Taciz Suçu

CİNSEL TACİZ VE CİNSEL TACİZE KARŞI BAŞVURULABİLECEK HUKUKÎ İMKÂNLAR Cinsel taciz ve saldırılar, ne yazık ki, gündelik hayatta sık sık karşılan olaylar arasındadır. Taciz vakalarının failleri, tanıdığınız kişiler olabileceği gibi hiç tanımadığınız kişiler de olabilir. Aynı şekilde bir kerelik bir olaydan bahsedebileceğimiz gibi, süreklilik kazanan, belli bir kişinin sizi hedef seçerek düzenli bir şekilde rahatsız…

Boşanmada Ortak Velayet Kararı Verilebilir Mi?
201710.04
6
15

Boşanmada Ortak Velayet Kararı Verilebilir Mi?

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

ORTAK VELAYET Genel Olarak Velayet Hakkı; Velayet hakkı anne ve babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu, ebeveynlerin şahsına sıkı surette bağlı mutlak bir haktır, bu hak kamu düzenine ilişkin olup ana ve babanın da kişilik hakkı kapsamındadır. Velayet yalnızca bir hak değildir, içerisinde pek çok yetki ve yükümlülük de barındırır. Velayet hakkı sahibi anne ve baba…

Katılma Alacağı ( Boşanmada Mal Paylaşımı )
201701.18
0
16

Katılma Alacağı ( Boşanmada Mal Paylaşımı )

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

Evlilik birliğinin kurulması ile birlikte, eşler arasında, başka bir mal rejimi sözleşmesi yapılmamışsa, “edinilmiş mallara katılma rejimi”nin benimsendiği hukuken kabul edilir ve kendiliğinden uygulanır. Bu mal rejimine göre, eşler, evlilik birliği süresince edindikleri malları, mal rejiminin sona ermesine müteakip, hakkaniyete uygun bir orana göre paylaşmaktadırlar. Mal rejiminin sona ermesi ise, ölüm, gaiplik, boşanma, farklı bir…

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat
201701.17 8

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

Boşanma yolu ile evliliğin sona ermesi durumunda, kanunen düzenlenen birtakım şartlar mevcutsa, karşı taraftan maddi ve/veya manevi tazminat talep edilmesi mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesinde ele alınan ilgili hukuki düzenleme şu şekildedir: “MADDE 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya…

İştirak – Çocuk İçin Nafaka ve Koşulları
201701.16 22

İştirak – Çocuk İçin Nafaka ve Koşulları

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

‘ÇOCUK İÇİN NAFAKA’ Hukukumuzda nafakaya ilişkin olarak düzenlemelerde bulunulurken, nafaka alacaklısı bakımından ayrıma gidilmiş ve eş ile çocuklar için hükmedilecek olan nafakalar farklı koşullara bağlanmıştır. Zira çocuğun hakları üstün nitelikte haklardan kabul edilmiş ve nafakaya ilişkin düzenlemelerde de işbu ilke temel kabul edilmiştir. Evlilik birliğinin sona ermesi halinde veya yasada belirtilmiş sair durumlarda çocuk için…

Yoksulluk Nafakası ve Şartları
201701.14
0
11

Yoksulluk Nafakası ve Şartları

Yayınlayan: Kategori: Aile Hukuku

Yasal mevzuat hükümlerimiz gereğince; evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi durumunda, bu nedenle yoksulluğa düşecek olan tarafın belirli birtakım koşulların varlığı halinde, geçimini sağlayabilmek için diğer taraftan mali gücü oranında yoksulluk nafakası talebinde bulunabilmesi mümkündür.  Temel olarak; Yoksulluk nafakası talebi boşanma davası devam ederken bu dava süreci içerisinde ileri sürülebileceği gibi, boşanma davasından ayrı ve…