Sosyal Medya Hesaplarının Mülkiyeti
201701.21
0
9

Sosyal Medya Hesaplarının Mülkiyeti

Sosyal Medyada Aktif Olduğunuz Kadar “Sahip” Misiniz? Günümüzde herhangi bir yaş ve cinsiyet kısıtlaması olmaksızın özellikle sosyal medya alanında önemli ve yaygın bir kullanım söz konusudur. Ancak toplumun ne kadarlık bir kesimince dijital bilince sahip olunduğu, bulunulan dijital faaliyetlerin etki ve sonuçlarına ilişkin farkındalığın ne seviyede olduğu merak ve araştırma konusudur. Bu durum akıllara, başlığımızı…

İnternet Yoluyla, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayılması Suçu
201611.15
0
5

İnternet Yoluyla, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Yayılması Suçu

Kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirilmiş olması, bu suçun oluşması için yeterli olup, yayılması sonucu zararın meydana gelmesi ya da bu verilerin bir suç işlenmesinde, araç olarak kullanılması koşulu aranmamıştır. Dolayısıyla, kişisel veri kapsamına giren her türlü bilginin hukuka aykırı bir şekilde kaydedilmesi veya söz konusu kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde başkasına…

Sosyal Medya ve İnternet Yoluyla Tehdit Suçu
201611.15
0
6

Sosyal Medya ve İnternet Yoluyla Tehdit Suçu

” İnternet ve Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir kısmı, kendilerine ulaşılamayacağı düşüncesiyle, aralarında husumet bulunan kişilere yada tanımadığı halde düşüncelerini beğenmediği kişilere karşı, kendi hesaplarından yada sırf bu nedenle oluşturdukları, sahte hesaplar aracılığı ile serbestçe hakaret ve tehditler savurmaktan çekinmemektedirler. Oysa ki Kanun, tehdit suçunun işlenmesi için, suçu işleyen ve mağdurun, fiili olarak aynı ortamda…

İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu
201611.15 16

İnternet Yoluyla Cinsel Taciz Suçu

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanununun 105.maddesinde düzenleme alanı bulmuştur. Kanun koyucu, cinsel taciz suçunun işlenebilmesi için fiziksel bir temas aramamış, mağdurun cinsel amaçlı olarak taciz edilmesini suçun oluşması için yeterli görmüştür. Bu nedenle, sosyal medya sitelerinde kişilere cinsel amaçlı olarak yazılar yazılması veyahut teklifler gönderilmesi cinsel taciz suçunun oluşması için yeterlidir. Sosyal medyanın her…

Sosyal Medya “Suçu ve Suçluyu Övme Suçu”
201611.11
0
5

Sosyal Medya “Suçu ve Suçluyu Övme Suçu”

Facebook, Twitter v.s. sosyal medya siteleri, kişilerin başkaları tarafından yaptıklarının beğenilmesini isteme arzularını fark etmiş olacaklar ki, gönderileri beğenme, favorilere ekleme gibi seçenekleri de, sitelerine eklemişlerdir. Suç teşkil eden davranışlarını gururlanarak paylaşan insanların, gönderilerinin beğenilmesi (like, fav gibi) bu bağlamda suç teşkil edecektir. Çünkü, söz konusu içeriğin beğenilmesi Türk Ceza Kanunu madde 215 anlamında suçu…

Sosyal Medya ve İnternet Yoluyla “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu”
201611.10
0
10

Sosyal Medya ve İnternet Yoluyla “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu”

Facebook, Twitter ve WhatsApp gibi sosyal medya sitelerinde yer alan ve “şişirme haber” olarak diye nitelendirebileceğimiz paylaşımlar, grup üyeleri arasında hızlı bir şekilde yayılmakla kalmamakta, kimi zaman fiili olarak da insanları meydanlara dökmeye yetmektedir. Bu gibi hallerde kamu düzeni açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması muhtemel olduğundan, konusu suç teşkil eden bu tür içeriklerin…

Sosyal Medya ve İnternet Yoluyla Hakaret Suçu
201611.09
2
7

Sosyal Medya ve İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

” İnternet ve Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir kısmı, kendilerine ulaşılamayacağı düşüncesiyle, aralarında husumet bulunan kişilere yada tanımadığı halde düşüncelerini beğenmediği kişilere karşı, kendi hesaplarından yada sırf bu nedenle oluşturdukları, sahte hesaplar aracılığı ile serbestçe hakaret ve tehditler savurmaktan çekinmemektedirler. Oysa ki Kanun, hakaret suçunun işlenmesi için, suçu işleyen ve mağdurun, fiili olarak aynı ortamda…

IP Adresi Suçlunun Tespiti İçin Yeterli Midir?
201611.08
4
6

IP Adresi Suçlunun Tespiti İçin Yeterli Midir?

“…Artık yaygın şekilde bilinen bir gerçek olarak IP adresleri çeşitli yöntemlerle manipüle edilebilir, yani değiştirilebilir. Bu sebeple, IP adresleri, güvenilir ve değiştirilmemiş oldukları uzman ve bilirkişi mütalaasıyla desteklenmedikçe tek başlarına delil olarak kullanılamazlar…” IP adresi, açık adıyla “internet protokol adresi”, internet ağıyla ya da başka herhangi bir bilgisayar ağıyla birbiriyle veri alışverişi içinde olan cihazların…

Başkasına Ait Sosyal Medya Hesabına İzinsiz Girilmesi
201611.08
0
4

Başkasına Ait Sosyal Medya Hesabına İzinsiz Girilmesi

Başkasına Ait Sosyal Medya Hesabına İzinsiz Girilmesi “…TCK 243. Maddede yer alan “Bilişim Sistemine Girme” suçunun meydana gelebilmesi için, kişiye ait internet yolu ile kullanılan herhangi bir dijital platforma, kişinin rızası olmaksızın girilmesi yeterlidir. Başka herhangi bir olgunun ve/veya vakıanın gerçekleşmesi gerekmeksizin, sadece sisteme rıza olmaksızın girilmesi ile bu suç işlenmiş olacaktır. Zira madde gerekçesinde…

Hukuka Aykırı Site Ve Görüntülere Erişimin Engellenmesi
201611.08
0
3

Hukuka Aykırı Site Ve Görüntülere Erişimin Engellenmesi

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektedir. Hukuka aykırı site ve görüntülere erişimin engellenmesi konusunu da işbu kanun üzerinden açıklayacağız. Erişimin Engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi,…