Dövizle Yapılan Sözleşmelerin Uyarlanması
201809.24
0
2

Dövizle Yapılan Sözleşmelerin Uyarlanması

UYARLAMA DAVASI, SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI / SÖZLEŞMEDEN DÖNME Genel Olarak, Borçlar Hukukuna hakim olan temel ilkeler dürüstlük kuralı ve hukuki güvenlik ilkeleri olup, bu ilkeler gereği kural olarak, yapılan sözleşme sonrasında borçlu tarafın edimini aynen ifa etmesi gerekir.  Bununla birlikte, sözleşmedeki edimin ifasının aşırı güçleşmesi ve taraflardan birinin aleyhine katlanılamayacak ölçüde bozulması halinde borçlunun sözleşme…