Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedir?
201803.01
4
20

Yürütmenin Durdurulması Kararı Nedir?

Genel Olarak, İdarenin tesis ettiği bir işlemin hukuk aleminden kaldırılması yalnızca işlemin, yargı kararı ile iptal edilmesiyle mümkündür. İşlem iptal edilinceye kadar hukuken geçerli bir şekilde varlığını sürdürür; zira Danıştay veya idare mahkemelerinde dava açılması, dava edilen işlemin yürütülmesini durdurmaz. İşlemin yürütülmesinin durdurulması için yargı yerlerince ayrıca ‘’yürütmenin durdurulması’’ kararı verilmesi gerekecektir. Yürütmenin durdurulması kararı,…

Yıkım Kararlarına Karşı İtiraz ve Dava Yolları
201803.01
0
9

Yıkım Kararlarına Karşı İtiraz ve Dava Yolları

Yıkım Kararlarına Karşı İtiraz ve Dava Yolları Belediye tarafından verilen yıkım kararının hukuka uygun olabilmesi için işbu kararın yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden tam olması gerekmektedir. Aksi takdirde hukuka aykırılık sorunu ortaya çıkar ve söz konusu idari işlemin iptali için itiraz ve dava yolları kullanılabilir hale gelir. Öncelikle belediyeler tarafından verilen yıkım kararının…

Sınav Sonuçlarına ve Notlara İtiraz
201803.01
0
7

Sınav Sonuçlarına ve Notlara İtiraz

Sınav Sonuçlarına ve Notlara İtiraz Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen sınavlara ilişkin düzenlemeler her üniversitenin kendi çıkaracağı öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilir. Bu durum Yükseköğretim Kanununun 43. maddesinde şöyle ifade edilmiştir; “Yükseköğretim kurumlarında, kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre yapılan eğitim – öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili esaslar her üniversitece hazırlanacak öğretim ve sınav yönetmeliğinde…

Kamu İhlalelerine İtiraz ve İptal Yolları
201802.28
0
5

Kamu İhlalelerine İtiraz ve İptal Yolları

Kamu İhlalelerine İtiraz ve İptal Yolları Kamu İhale Kanununda belirtilen kurumların mal, hizmet veya yapım işi ihtiyacını karşılamak amacıyla açtıkları ihaleye kamu ihalesi denir. İşbu kamu ihalesi sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına, zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden ilgili kişi, kanunda belirtilen şekil ve usul kuralları çerçevesinde…

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali
201802.21
0
5

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali İşyeri Kapatma Cezası Nedir? Vergi Usul Kanunu’nun “Usulsüzlük” cezalarına ait hükümleri içeren bölümünde yer alan “İşyeri Kapatma Cezası” nın uygulamasındaki amaç, belge düzenine uymama konusunda ısrarcı olan mükelleflerin, bu davranışlarından vazgeçirilerek belge düzenine uymalarını sağlamaktır. Bu şekilde mükelleflerin belge düzenine uyması sağlanarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi amaçlanmaktadır. Vergi Usul…

İşyeri Açılması ve Ruhsat Talebinin Reddi Kararlarının İptali
201802.20
8
4

İşyeri Açılması ve Ruhsat Talebinin Reddi Kararlarının İptali

İŞYERİ AÇILMASI VE RUHSAT TALEBİNİN REDDİ KARARLARININ İPTALİ İşyeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır? İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, konuda yetkilendirilmiş idari birimler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir. Bir işyeri, yetkili idarelerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve katiyetle çalıştırılamaz. Yönetmelikte yer alan yetkili…

İdari İşlemlerin İptali
201802.17
2
3

İdari İşlemlerin İptali

İDARİ İŞLEMLERİN İPTALİ Genel Olarak, İdari işlem, idarenin (kamu idareleri-kamu kurumları) idare hukuku alanında tesis ettiği tek taraflı hukuki işlemdir. Türk idari teşkilatı, merkezi yönetim ve yerel yönetimi içinde barındıran bir yapıdan oluşur. İdari teşkilattaki ‘’idari kurum’’ların çeşitliliği kadar, bu kurumların tesis ettiği işlem türlerinin de çeşitliliğine yol açmıştır.  İdarenin tesis ettiği birçok idari işlem…

İdareye Karşı Açılacak Tazminat (Tam Yargı) Davası
201802.16
0
5

İdareye Karşı Açılacak Tazminat (Tam Yargı) Davası

İdareye Karşı Açılacak Tazminat (Tam Yargı) Davası Genel Olarak, Tam yargı davası, idari yargı türlerinden biri olup, idari işlem veya eylem nedeniyle hakları ihlal edilenler tarafından idareye karşı açılır.  Tam Yargı Davası, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili maddesine göre: İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, İdari…

İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Tazminat Davaları
201802.15
0
4

İdarenin Hizmet Kusurundan Kaynaklanan Tazminat Davaları

Tanım; Öncelikle hizmet kusuru ile kast edilenin ne olduğunu belirlemek gerekmektedir. Genel olarak idarenin hizmet kusuru; kamu hizmetinin ifasında, söz konusu hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmemesi, kamu hizmetinin zamanında ve/veya hiç yerine getirilmemesi nedeni ile ortaya çıkan bir sorumluluk sebebidir.  Tanımdan da açık ve net olarak anlaşılabildiği üzere, hizmet kusuru ile kastedilen; idarenin kuruluşu ve…

Göreve Dönme Talebinin Reddi Kararının İptali
201802.14
0
3

Göreve Dönme Talebinin Reddi Kararının İptali

Göreve Dönme Talebi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurluğundan çıkarılma cezası alan kişilerin geçmişte yaptıkları memurluk görevleri için ve T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olan kişilerin herhangi bir kurumda tekrar memur olmaları için yaptıkları başvuruya, göreve dönme talebi denir. Geçmiş zamanda memur olup başvuru itibariyle memuriyeti bulunmayan kişilerin, devlet memurluğuna tekrar…