Doktorların Uygulama Hatalarına Dayalı Tazminat Davaları
201701.20
0
7

Doktorların Uygulama Hatalarına Dayalı Tazminat Davaları

Tıbbi Malpraktis Nedir? Tıbbi Malpraktis, genel hatlarıyla tıp ilmi icra edilirken, hatalı davranış veya görev ihmali sonucu bir yaralanmaya ya da zarara yol açılması durumudur. Türk Hukuk Teorisinde daha çok Tıpta Yanlış Uygulama, Tıbbi Hata, Tıbbi Uygulama Hataları, Hekimliğin Kötü Uygulaması gibi kavramlarla ifade edilmesi tercih edilmektedir. Malpraktis Tazminat Davası Nedir? Hekimler, görevlerini icra ederken,…

Doktorların Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumlulukları
201411.24
0
6

Doktorların Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumlulukları

Komplikasyon – Malpraktis Ayırımı  Her tıbbi müdahale, hasta açısından, belirli bir risk oluşturmaktadır. Hekimlik uygulamalarının doğasından kaynaklanan bu riskler hekim tarafından gerekli tüm dikkat ve özen gösterilmiş olsa bile kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Komplikasyon olarak tanımlanan bu sonuçtan hekimlerin sorumlu tutulabilmesi hukuken mümkün değildir. Ancak tıbbi müdahalede bulunan hekim, komplikasyonu zamanında fark etmez…