Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart
201810.01
0
1

Tüketici Sözleşmelerinde Haksız Şart

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ ŞART Genel Olarak Tüketici sözleşmelerindeki haksız şarta ilişkin olarak kısaca bir tanım yapmak gerekirse, haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartları olarak ifade edilebilir.  Tanımdan da kolaylıkla görülebileceği üzere haksız şart, nispeten…

Araç Değer Kaybı Talebi ve Tahsili
201710.18
2
20

Araç Değer Kaybı Talebi ve Tahsili

Araç değer kaybı nedir? Araç değer kaybı, kazaya karışan ve bu kaza sebebiyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade etmektedir. Kaza sonucu hasar gören araç, tamamen ve en düzgün şekilde tamir edilse dahi, araçta güncel değer kaybı meydana gelecektir. Bu aracın, emsallerine göre satışı zorlaşır ve ikinci el değeri…

12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat
201611.23
0
4

12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat

REKABET KANUNUN İHLALİ VE KARTEL TAZMİNATI TALEPLERİ Rekabet Kurulu 8.03.2013 tarihli ve 13-13/198-100 sayılı kararıyla; 12 banka hakkında kartel oluşturarak Rekabet Kanunu hükümlerini ihlal etmek dolayı idari para cezasına hükmedilmiştir. Söz konusu karar Danıştay tarafından onanmış ve kesinleşen işbu karar ile söz konusu bankaların bu fiilleri dolayısıyla zarara uğramış kişilere ve kurumlara, bu bankalara karşı…

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi
201411.25
0
18

Banka Kredisi Dosya Masrafı İadesi

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda, çalışan ve üreten insanın refah seviyesini yaşamsal standartlara uygun hale getirebilmesi için akla ilk gelen para kaynağı, bankalardan alınan kredilerdir. Son dönemde gerek çevremizden gelen sorular gerekse yazılı basın ve internet ortamında yer alan yanlış ve eksik bilgilendirmeler neticesinde bu ayki yazımızı, banka kredisi dosya masrafı iadesinin,…