Derneklerin Kuruluşu ve Tabii Olduğu Yükümlülükler
201512.19
0
6

Derneklerin Kuruluşu ve Tabii Olduğu Yükümlülükler

Türk Medeni Kanunu’nda sayılmış tüzel kişilerden biri de derneklerdir.  Dernekler, kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturulan, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Dernek kurmak için hangi şartları sağlamak gerekir? Fiil ehliyetine* sahip en az 7 gerçek veya tüzel kişi önceden izin almaksızın dernek kurabilirler….

Ortakların Şirketlerinden Aldıkları Borçlara KDV Uygulanması
201503.05
0
5

Ortakların Şirketlerinden Aldıkları Borçlara KDV Uygulanması

Uygulamada sıkça görülen, ortakların şirketten faizsiz ya da düşük faizli borç para alma durumu, her ne kadar Vergi İdaresince finansman hizmeti sayılarak KDV’ye tabi olması gerektiği savunulsa da, Danıştay bu durumun ekonomik hayatın bir gereği olarak olağan karşılanması gerektiğini ve ortakların şirketlerinden aldıkları kredilerin KDV’ye tabi olmayacağını vurgulayarak, idare tarafından bu durum için yapılan cezalı…

201411.25
0
10

Bireysel Katılım Yatırımcısı Nedir? Şartları Nelerdir? Yatırımcılara ve Girişimcilere Neler Getirir?

Yayınlayan: Kategori: Vergi Hukuku

Bireysel katılım yatırımcıları, finansman temininde sorun yaşayan girişimcilere kişisel varlıkları ve tecrübeleri ile yardımcı olurken, kendileri de hisse tutarlarının %75’ini Gelir Vergisine tabi kazançlardan indirebilmektedirler. Bizim üzerinde durmak istediğimiz husus, yatırımcılar hangi şartlar altında bu teşvikten yararlanabilmektedirler. Bilindiği üzere 6327 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 82. madde ile yatırımcılara büyük…