Depremde Oluşan Zararlarda Devletin (İdarenin) Sorumluluğu