online danışmanlık; hukuk bürosu; hukuk danışmanlık; online avukat; online avukat görüşme; online hukuki danışmanlık

Hukuki El Atmada İdare İle Uzlaşma Zorunluluğunun Anayasa Mahkemesince İptali