KARİYER PROGRAMLARI
İşe Alım Süreci

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, avukat, stajyer avukat ve çalışan ihtiyacını, geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda belirlemekte olup farklı deneyim seviyelerindeki, azimli ve başarılı adaylara, iş alanlarına göre yapılandırılmış bir kariyer imkanı sunmaktadır.

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu işe alım süreci temelde 5 aşamalı olarak yapılmaktadır.

 • İlk aşamada iş başvuruları ile birlikte gönderilen özgeçmişler (CV) değerlendirilerek,  pozisyona uygun ve aranan niteliklere haiz adaylar belirlenir.
 • İkinci aşamada pozisyona uygun adaylar ile video konferans şeklinde online ön görüşme yapılır.
 • Üçüncü aşamada, ön görüşme aşamasını geçmiş olan adaylar, genel nitelikleri ve iş pozisyonuna uygunlukları açısından karşılaştırılmalı olarak değerlendirilir.
 • Dördüncü aşamada adaylarla yüz yüze görüşme yapılır. Bu aşamada adaylara sorular sorularak, işe uygunlukları bizzat değerlendirilir.
 • Beşinci ve son aşamada ise tüm aşamaları geçen adayın referansları ile görüşme yapılması şeklinde gerçekleşir.

Tüm bu aşamaları başarıyla geçen aday hakkında işe alım kararı verilir ve aday iş teklifi yapılır.

İşe alım sürecimiz mülakat odaklı gerçekleşmektedir. Yeni mezunların yanı sıra deneyimli adaylar avukatlarımızla mülakata alınır ve nitelikleri değerlendirilmek üzere gözlemlenir.

Sonraki mülakatlara katılma hakkı kazanan adaylar, ortaklarımızla görüşme yapar. Adaylara, mülakat planının oluşturulma aşamasında bildirdikleri taktirde, danışmak istedikleri konular veya soruları için görüşme fırsatı tanınır.

Başvuruda bulunmak için özgeçmişlerinizi ön yazı ile birlikte, info@kulacoglu.av.tr adresimize eposta olarak gönderebilirsiniz.

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak yasal staj programımız çerçevesinde genç meslektaşlarımıza sunduğumuz imkan ve deneyimlerin, mesleğe hazırlık sürecinin önemli bir parçası olduğunun farkındayız. Bu nedenle, son derece kapsamlı bir yasal staj programı uygulamaktayız.

Yasal staj programımız ile stajyerlerin gelişimlerine destek sağlarken, gelecekteki potansiyel ekip arkadaşlarımızı da belirlemeyi amaçlamaktayız.

Genel Bilgiler

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu dava ağırlıklı olarak çalışmakta olup, başvuru esnasında bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Staj programımız ağırlıklı olarak dava ve uyuşmazlık çözümüne odaklanmıştır.

Yasal stajyerlerimize staja başladıkları ilk günden itibaren aşamalı olarak iş ataması yapılmaktadır.

Stajyerlerimiz tarafından yapılan tüm çalışmalar mentorları tarafından incelenerek değerlendirilmekte ve geri bildirimde bulunulmaktadır.

Stajyer avukatlara mentor olarak atanan deneyimli avukatlarımız, stajyerlere, proje bazlı çalışmalar, davaya ilişkin dilekçeler, sözleşme yazımı, resmi dairelerde işlem yapma gibi temel hukuk süreçlerinde destek olmakta, uygulamalı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktadırlar.

Süre

Yasal Staj süresi Avukatlık Kanunda belirlenen 1yıllık süreyle sınırlıdır. Bu sürenin ilk altı ayını adliye stajı, ikinci altı ayını ise avukat yanında yapılan staj ve çalışmalar oluşturmaktadır.

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, stajını tamamlayan yasal stajyerleri ile kadro imkanları dahilinde  avukatlık ruhsatlarını almaları sonrasında çalışmayı ilke edinmiştir.

Kulaçoğlu Hukuk Bürosu, hukuk fakültesi 3. Sınıf öğrencilerine yaz stajı imkanı sunmaktadır. Geleceğin avukat adayları olan genç meslektaşlarımıza sunduğumuz yaz stajı programımız çerçevesinde edinilen deneyimlerin, meslek hayatına atılmış ilk adımlar olması nedeniyle, yaz stajyerlerinin avukatlık mesleğine ilişkin ilk deneyimlerinin mümkün olabildiğince olumlu olmasını amaçlamaktayız.

Genel Bilgiler

Yaz stajı programımız stajyerlerin;

 • Hukuk büromuzun işleyiş ve yapılanmasını yakından tanıması,
 • Tecrübeli avukatlarımızla birlikte çalışması,
 • Hukuki sorunların çözümüne ilişkin yapılan çalışmalarda sorumluluk üstlenmesi,
 • Dijitalleşen hukuk sistemlerini yakından tanıma ve deneyimlemesi,
 • Staj programı kapsamında kendisine verilen hukuki uyuşmazlığı bir bütün olarak değerlendirmesi ve ulaştığı çözüme ilişkin sunum yapması,

Şeklinde gerçekleşmektedir.

Amaç ve Hedef

Uyguladığımız yaz stajı programımız ile yaz stajyerlerinin, akademik bilgilerini test etme, iletişim yeteneklerini geliştirme, ofis ve iş kültürünü tanıma ve her şeyden önemlisi mesleğe uyum açısından kendilerini değerlendirme imkanı sağlamalarını amaçlıyoruz.

Süre

Yaz stajı programımız her yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilmekte olup, program süresi 4 haftadır.

Staj sonunda tüm yaz stajyerlerine katılım belgesi verilmektedir.

Seninle Çalışmak İçin Sabırsızlanıyoruz
Ön Başvuru Formu

  Adınız ve Soyadınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Telefon Numaranız: (gerekli)

  Başvurmak İstediğiniz Alan

  Hakkınızda Bilgi

  CV'niz (.pdf .doc. docx)

  Max. dosya boyutu: 5 MB


  Lütfen “Gönder” butonuna bastıktan sonra onay bildirimi gelene kadar sayfadan ayrılmayın veya yenilemeyin. (Ekli dosyalar bağlantı hızınıza göre vakit alabilmektedir.)