Kentsel Dönüşüm Kanuna İlişkin Değişiklikler – 09.11.2023