Covid-19’un Çeki Elinde Bulunduran (Alacaklı) Yönünden Etkisi