Ortakların Şirketten Aldıkları Borçlara KDV Uygulanmaması