online danışmanlık; hukuk bürosu; hukuk danışmanlık; online avukat; online avukat görüşme; online hukuki danışmanlık

İmar Barışı Yapı Kayıt Belgesinin İptali Kararına İtiraz ve Dava Yolu