online danışmanlık; hukuk bürosu; hukuk danışmanlık; online avukat; online avukat görüşme; online hukuki danışmanlık

Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı) Talebinin Reddi ve İptal Davası