Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Bastırılması Zorunluluğu