Futbolcuların, Vazgeçmek Zorunda Kaldıkları Alacaklarının Tahsili Hakkında
201603.04
0
10

Futbolcuların, Vazgeçmek Zorunda Kaldıkları Alacaklarının Tahsili Hakkında

FUTBOLCULARIN, KARŞILIKLI FESİH SONUCU VAZGEÇMEK ZORUNDA KALDIKLARI ALACAKLARI, TFF UYŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU TARAFINDAN VERİLEN EMSAL NİTELİĞİNDEKİ KARARA GÖRE; “ “İBRANAME VERMİŞ OLSALAR DAHİ ALINABİLECEKTİR. “ “ Oynadığı kulüp ile yaşadıkları sorunlar üzerine, çaresiz kalan futbolcular, başka kulüplere transfer olarak futbol yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla,  alacaklarının büyük bir kısmından ya da tamamından feragat ettiğini beyan eden ibranameyi…

Doping Kullanımı ve Yaptırımlar
201512.19
0
4

Doping Kullanımı ve Yaptırımlar

Yayınlayan: Kategori: Spor Hukuku

Doping Tanımı Doping, Dünya Anti-Doping Yasası’nın (2.1. maddesi kapsamında bir veya daha fazla ihlalin varlığı durumudur. Yasanın 2. maddesinin oluşma sebebi, hangi hallerin anti-doping kurallarının ihlali olarak kabul edileceğini ortaya koymaktır. Bahse konu maddeye göre bir atletin vermiş bulunduğu örnek içerisinde yasaklı bir maddeye, bu maddenin metabolit veya kalıntılarına rastlanması durumu anti-doping yasasının ihlali olarak…

Futbol Menajerliği İçin Gerekli Şartlar
201512.19
4
2

Futbol Menajerliği İçin Gerekli Şartlar

Yayınlayan: Kategori: Spor Hukuku

FUTBOL MENAJERLİĞİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR TFF Talimatlarına göre “MENAJER” olmak isteyen gerçek kişiler; a) Türk vatandaşı olmak veya Türkiye’de yasal ikametgâha ve çalışma iznine sahip olmak, b) Şike ve teşvik primi ile Futbol Disiplin Talimatı’nın “Hükümlülük” kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan dolayı kesin hüküm giymemiş olmak, c) Disiplin Kurulları tarafından, müsabaka sonucunu etkileme, bahis, doping,…

Şike ve Teşvik Suçu
201503.17
0
6

Şike ve Teşvik Suçu

Yayınlayan: Kategori: Spor Hukuku

Genel Olarak, Şike ve teşvik suçu, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yasak fiil ve davranışlar içerisinde sayılmıştır.  11.maddesinde “Şike ve Teşvik Suçu” hususu düzenlenmiştir. Bu yeni düzenleme ile birlikte şike, bir sportif suç haline getirilmiş ve suçu işleyen kişiler ve kulüp ve yöneticileri hakkında ciddi müeyyideler getirilmiştir….

201411.25
0
9

Futbolcu Sözleşmelerinin Feshinin Hukuki Sonuçları

Yayınlayan: Kategori: Spor Hukuku

Profesyonel futbolcu ile kulüp arasındaki sözleşme, borç doğurucu bir sözleşmedir. Bu nedenle sözleşmenin feshi ile ileriye etkili bir takım sonuçlar meydana gelir. Taraflardan birinin fesih iradesinin karşı tarafa ulaşması ile birlikte fesih iradesinin haklı olup olmadığına bakılmaksızın hukuki sonuçlar doğmaya başlar ve sözleşme o andan itibaren ortadan kalkmış olur. Söz konusu bu fesih iradesi taraflarca…

201411.25
0
10

Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinin Feshi

Yayınlayan: Kategori: Spor Hukuku

Gerek taraflar arasında tanzim edilmiş bulunan sözleşmede yazılı özel şartların gerçekleşmesi gerekse de profesyonel futbolcu sözleşmesi hükümlerinin taraflarca ihlal edilmesi halinde Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı uyarınca taraflar, tek yanlı olarak sözleşmeyi fesih etme ve zararlarını tazminini talep etme hakkına sahiptir. Taraflar yapmış oldukları ve TFF’ye tescil edilmiş bulunan sözleşmelerinde fesih hakkı için özel…

Futbolculara Kesilen Para Cezalarının İptali
201411.24
0
4

Futbolculara Kesilen Para Cezalarının İptali

Yayınlayan: Kategori: Spor Hukuku

Sportif faaliyetlerin ve popüler kültürün en ilgi çeken branşının Profesyonel Futbol olduğu somut bir gerçektir. Profesyonel Futbolun en temel iki öğesini ise, Futbol Kulüpleri ile Futbolcu olarak tanımlanan sporcular oluşturmaktadır. Bu ikili her ne kadar bir ve bütün olarak görünse dahi, aralarındaki ilişki, kurallı bir birliktelikten ibarettir. Bu birlikteliğin doğal bir sonucu olarak da ‘’futbolculara…

201411.24
0
8

Futbolcuların & Spor Ailesi Üyelerinin Kulüplerden Olan Alacaklarını Tahsili

Yayınlayan: Kategori: Spor Hukuku

YASAL MEVZUAT VE TFF STATÜSÜ Türkiye Futbol Federasyonu’nun 29.06.2011 tarihinde yapılan Genel Kurulu’nda 5894 Sayılı kanun ile yürürlüğe giren Statü’de değişikliğe giderek Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun münhasıran kullandığı sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkları çözme görevini ihtiyari hale getirmiştir. TFF statüsünün 56.maddesine göre; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun Görev ve Yetkileri şu şekilde belirlenmiştir; Madde 56. Kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, futbolcu…

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri
201411.05
0
5

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri

Yayınlayan: Kategori: Spor Hukuku

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, Futbolcu ile kulüp arasındaki hukuki ve parasal ilişki, transfer sözleşmesi ile sağlanmaktadır. Kulüpler,  futbolcu ile transfer şartları konusunda anlaşmaya vararak, sözleşme tanzim etmekte ve bu sözleşmeyi de TFF’ye sunarak, futbolcunun kulüp adına müsabakalara katılabilmesi için lisans çıkarmaktadır. Futbolcu ile yapılacak bu sözleşmelerin geçerli olabilmesi için TFF Yönetim Kurulu’nun 09.06.2009…