Mirastan Feragat
201803.27
0
11

Mirastan Feragat

Yayınlayan: Kategori: Miras Hukuku

Mirastan feragat, bir mirasçının miras bırakanı ile yaptığı bir sözleşme ile yasal mirasından kendi istek ve iradesiyle vazgeçmesidir. Mirastan feragat ve mirasın reddi konusu kısmen de olsa benzer bir amaca yönelik işlemler olarak görülüyorsa da, hukuki sonuçları itibariyle, aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Öncelikle bu iki hukuki durumun farkına değinmekte fayda bulunmaktadır. Mirası ret, mirasçının tek…

Mirasın Reddi
201803.23
2
12

Mirasın Reddi

Yayınlayan: Kategori: Miras Hukuku

Genel Olarak, Mirasın reddi ve mirastan feragat, Türk Medeni Kanunu’nun temel hukuki konularından olup, miras bırakan vefat ettiğinde geride kalan mirasçıların yasal miras paylarını önemli ölçüde etkilemektedir. Birbiriyle bağlantısı nedeniyle ret ve feragat konularını yazı dizisi şeklinde değerlendirmeyi uygun bulduk.  Yazımızın ilk kısmında öncelikle mirası reddin yasal koşullarına değinilecek, ardından hukuka uygun ret beyanının yasal…

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?
201704.22 28

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Tanım; Muris muvazaası, bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı karşılıksız kazandırmaları satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi göstermesi olarak tanımlanabilir.  Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası, tapu iptali ve tescili gibi birçok farklı dava türünü de bünyesinde barındıran önemli bir miras hukuku davasıdır. Kural olarak, bir kişi öldüğünde onun mirası, kanunda…

Mirasçılıktan Çıkarma
201505.01 17

Mirasçılıktan Çıkarma

Yayınlayan: Kategori: Miras Hukuku

Kimi zaman en yakınımızdaki insanların annemizin, babamızın, çocuklarımızın hatta eşimizin bize veya yakınlarımıza karşı davranışları mazur görülmeyecek derecede ağır olabiliyor. Böyle durumlarda, genellikle “ miras bırakan”, vefatından önce muvazaalı işlemler yaparak (gerçek işlemi saklamak amacıyla görünürde farklı bir işlem yapmak; bağış yaptığımız halde satış gibi göstermek gibi)  bu kişinin hukuken hak kazandığı miras payını almasını…

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı Ve Mal Paylaşımı
201503.05 28

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı Ve Mal Paylaşımı

Türk Medeni Kanunu’nda eşler arasında yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi kabul edilmiş olup, yasal mal rejimine göre, evlilik birliğinin devamı süresince, elde edinilmiş malların yarısı üzerinde diğer eşin alacak hakkı bulunmaktadır. Evlilik birliğinin ölümle sona ermesi halinde, eşler arasındaki mal rejimi de sona ermektedir. Sağ kalan eş, aynı zamanda vefat eden eşin…

Vasiyetnamenin İptali
201411.24 18

Vasiyetnamenin İptali

Yayınlayan: Kategori: Miras Hukuku

Vasiyetnamenin İptali Hukukumuzda, kişinin vefatı veya gaipliği halinde, mal varlığının kimlere, nasıl intikal edeceği düzenlenmiştir. Miras bırakan, her zaman mal varlığının yasada belirlenen kurallara göre paylaştırılmasını istemeyebilir. Bu halde, mirasının kimlere, hangi oranda paylaştırılacağını kanunda öngörülen şekil şartlarına uyarak genellikle bir vasiyetname ile kendisi belirleyebilir. Miras bırakanın, belirlemiş olduğu paylaştırma kuralları, kimi zaman hatta çoğunlukla diğer…

Miras Hukuku Nedir?
201411.05 34

Miras Hukuku Nedir?

Yayınlayan: Kategori: Miras Hukuku

Miras hukuku nedir? Miras hukuku, gerçek kişinin ölümü veya gaipliği halinde, bu kişinin malvarlığının kimlere ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Kaç türlü mirasçı vardır? Yasal ve atanmış olmak üzere iki tür mirasçı vardır. Tereke nedir? Kişiye bağlı olmayan ve mirasçılara intikal edebilen mal varlığına tereke denir. Atanmış mirasçı kimlerdir? Yasal olarak miras bırakanın…