online danışmanlık; hukuk bürosu; hukuk danışmanlık; online avukat; online avukat görüşme; online hukuki danışmanlık

İdari İşlemin İptaline İlişkin Yargı Kararlarının Uygulanmaması